Izobraževanje in vzgoja mladih

Izobraževanje in vzgoja mladih 2018-08-19T21:16:38+00:00

V Društvu za zaščito živali Kočevje se zavedamo, da je delo z mladimi na področju zaščite živali pomembna naložba za prihodnost. Na podlagi informacij, ki jih otroci in mladostniki dobijo od nas, je odvisno v kolikšni meri bo njihov odnos do živali zdrav in odgovoren.

V šolskem letu 2012/13 smo sodelovali z vrtcem Kočevje in z več razredi iz OŠ Stara Cerkev in OŠ Zbora odposlancev. Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje je bila izdelana tudi projektna naloga z naslovom »Sodelovanje z društvom za zaščito živali«.

 Kako poteka naš obisk v vrtcih in šolah?

Naše društvo predstavimo na otrokom primeren način, in sicer s pomočjo zloženk, ki opisujejo pravilne pristope do psa. Skozi dramatizacijo zgodbe o Janezku in psu, v katero so aktivno, skozi igro vlog, vključeni otroci sami, prikažemo nepravilno in pravilno ravnanje do domačih živali.

Naša Polona otrokom predstavi svojo psičko Doly, ki je bila zavržena in začasno v našem skrbništvu. Danes je Doly naša ambasadorka in pomembna članica pri osveščanju vseh ljudi, posebej otrok. Otrokom je pokazala nekaj svojih akrobatskih veščin, ki se jih je naučila pri svoji novi skrbnici in otroci so bili navdušeni.

Otroci, v sodelovanju z učiteljicami so za naše varovance zbirali hrano in odeje.

Kaj je cilj izobraževanja in vzgoje mladih?

Z opisanimi aktivnostmi želimo otrokom posredovati informacije s področja zaščite živali, spodbuditi njihovo zanimanje in zavedanje pomembnosti problematike živali. Naš cilj je, da otroci razvijejo pozitiven odnos do živali, da bodo na novo pridobljene izkušnje širili tudi v svojem okolju in po svojih zmožnostih ukrepali, če bodo naleteli na žival v stiski. Zakaj? Ker bodo mladi jutri postali odgovorni člani naše družbe.

Načrti za šolsko leto 2013/14

Nadaljevali bomo z dramatizacijo zgodbe o Janezku in njegovem psu ter z obiskom Polone in njene psičke Doly. V načrtu je še obisk veterinarke, ki bo zaščito živali predstavila s svojega vidika.

V vrtcih in prvih triadah osnovne šole bomo organizirali natečaj na temo »Moje živali« (fotografije, risbe, slike, literarna dela … ) in ob koncu šolskega leta izvedli razstavo otroških del.

V drugih triadah osnovne šole in srednjih šolah bomo organizirali natečaj na temo »Zaščita živali« (fotografije, literarna dela, seminarske in projektne naloge … ), dela učencev in dijakov bodo predstavljena na spletni strani društva.

Otroci bodo lahko sodelovali v različnih dobrodelnih akcijah, kot je npr. zbiranje odpadnega papirja.

Hvala Lidiji Jerše in Poloni Bejtovič, ki aktivno delujeta na področju izobraževanja in vzgoje mladih.